Onlajn seminar NATO-CIDS na temu „Mehanizmi za dobro upravljanje u sektoru odbrane i bezbjednosti – jačanje institucionalne efikasnosti i otpornosti”, 20.5.2021.

Seminar je organizovan od strane Ministarstva odbrane Kraljevine Norveške i njihovog centra za integritetu sektoru odbrane Kraljevine Norveške. Potpredsjednik Vlade Crne Gore dr Dritan Abazović saopštio je da bi za Crnu Goru kao teritorijalno jednu od najmanjih država regiona, bilo jako važno da bude dio kolektivne sigurnosti, ali i da bude u društvu sa demokratskim zemlojama koje su članice Alijanse.