Naučna konferencija na temu „Ekstremizam, terorizam i religija”, 22.2.2021.

Potpredsjednik Vlade Crne Gore dr Dritan Abazović učestvovao je na naučnoj konferenciji čija je tema bila „Ekstremizam, terorizam i religija”, koja je organizovana od strane Internacionalne policijske organizacije u Crnoj Gori. Abazović je kazao da su ove teme važne kako bi se povećao senzibilitet za ukupni kontekst pomirenja i onoga što bi trebao da bude međuvjerski i međunacionalni sklad u Crnoj Gori.