Izjava povodom obilježavanja 30 godina ekološke države Crne Gore, 19.9.2021.

„Ekološka država je najveća komparativna prednost Crne Gore. Ipak, u zemlji čija je priroda decenijama sistemski uništavana, nacionalni brend poput ovog nije dovoljno iskorišćen. Vrijeme je da sa riječi pređemo na djela i svi damo doprinos ostvarenju vizije Crne Gore kao stvarno ekološke države”.