I Kongres URE

„Vremena više nema. Potonja je URA da se promijeni ova struktura, da se uvede nova politička kultura i da se krene drugačije u odnosu na prije”. Za predsjednika Građanskog pokreta URA 14. marta 2015. godine izabran je Žarko Rakčević, dok je jedan od potpredsjednika bio Dritan Abazović.