Okrugli sto na temu „Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću."

Svi koji su sticali novac krimalnim aktivnostima, švercovanjem duvana, narkotika, zloupotrebom državnih resursa i dobara moraju da obeštete državu. Bez toga pravda u Crnoj Gori je nemoguća. U tom smislu, mi imamo set anti-mafija zakona, ukazao je Abazović na Okruglom stolu na temu „Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o oduzimanju imovinske koristi stečene kriminalnom djelatnošću“. Ovog Zakona ne treba niko da se plaši. Svako ko je dobronamjeran i ko želi da pravda profunkcioniše ne treba da ima zebnju. On je usmjeren samo protiv imovine koja nema svoje porijeklo i koja je stečena nezakonito. Moramo stati u red država koje žele da distribuciju pravde čine mnogo kvalitetnijom, istakao je Abazović.