11. 2BS Forum u organizaciji Atlantskog saveza Crne Gore, 15.10.2021.

„Crna Gora mora da prihvati da bude dio savremenog svijeta. Ne pada nam na pamet da žrtvujemo Crnu Goru i njen evropski put zarad funkcija ili pozicija u određenim strukturama. Svi treba da se mijenjamo, treba da mijenjamo svoje obrasce ponašanja i da shvatimo da ne možemo samo retorički da se zalažemo za demokratske standarde. Naše ponašanje – moralno, političko i građansko mora da bude u skladu sa tim standardima”, naglasio je potpredsjednik Vlade Crne Gore dr Dritan Abazović. Abazović je kazao da bi volio da voz koji će da nas odvede do Evropske unije bude sa mnogo više putnika nego što je sad. „Crna Gora najviše kuburi sa poglavljima 23 i 24 koja se oslanjaju na vladavinu prava i sektor bezbjednosti se trudi da isporuči rezultate. Međutim, mi kao izvršna vlast ne možemo da preuzimamo posao pravosuđa”. Osvrćući se na aktuelnu političku sitauciju, Abazović je naznačio da od ostalih političkih subjekata nije čuo da neko umjesto broja ministarstava govori o programu Vlade, naglašavajući da je to ono što razdvaja odgovornu politiku od ubiranja jeftinih političkih poena. „Crna Gora nema vremena za gubljenje. Mislim da je naša poruka vrlo jasna – niko ne može svoje političke agende koje idu protiv nacionalnih interesa Crne Gore da ostvaruje preko naših leđa”.