Potpisivanje memoranduma o saradnji između Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije na visokom nivou, Ministarstva unutrašnjih poslova i Uprave policije, 21.6.2021.

Potpisan memorandum o saradnji između vladinog Nacionalnog savjeta za borbu protiv korupcije na visokom nivou, Ministarstva unutrašnjih poslova i Uprave policije. „Potpisivanje ovog memoranduma od višestrukog je značaja u nastavku borbe protiv korupcije na visokom nivou. Ovakve memorandume Nacionalni savjet će potpisivati sa svim državnim organima u cilju efikasnije borbve protiv organizovanog kriminala i korupcije, kao i u cilju povećanja opšte transparentnosti”.