Ukidanje ropstva

Sam pojam ropstva definiše se kao zavisnost iliti pokornost o nekome ili nečemu, a temelji se na pravnoj, moralnoj i ideološkoj zamisli. U robovlasničkom sistemu, gospodar je lice koje upravlja životom i aktivnostima roba, zathtijevajući od istog totalnu predanost na svim životnim poljima. Takav odnos ostavlja roba lišenim ljudskih prava i sloboda, a najprije primarnim pravom na život i sopstvenu egzistenciju. Ovakav vid međuljudskih odnosa doveo je do izbijanja građanskog rata najprije u Sjedinjenim Američkim Državama, a za ishod je imao totalno ukidanje ropstva.

Demokratija u Grčkoj

Demokratija u antičkoj Grčkoj temelj je današnjeg sistema upravljanja. Suverenitet je u rukama građana čija većina donosi odluke o svim pitanjima i bira svoje predstavnike u vlasti.

Maradonin poznati gol rukom

Maradona je u narodu poznat kao slavni profesionalni fudbaler, a jedna utakmica je ostala kao posebno urezana u svijetu ovog sporta. Naime, na Svjetskom prvenstvu u Meksiku 1986. godine, Maradona je dao čuveni gol rukom. Taj značajni pogodak postigao je na utakmici protiv Engleske, a nešto kasnije je nazvan kao “Božija ruka”.

Prava žena

Ženska prava predstavljaju dugu borbu koja se odvijalala u više značajnijih pokreta iliti tri talasa feminizima. Naime, svaki od njih prožimao se zahjevima za pravima žena poput prava glasa, prava na rad i prava na obrazovanje. Kako literatura pokazuje, ovaj pokret bilježi začetak u 19. vijeku, a danas je ostao kao popularan pokret u borbi protiv savremenim problemima žena.

Regenerativna medicina

Regenerativna medicina predstavlja najsavremeniji način čovjekovog liječenja hroničnih bolesti, a ima za cilj pronalazak pronalazak načina izlječenja koje se ne mogu obaviti konvencionalnim metodama. Primjena matičnih ćelija omogućuje obnovu oštećenih ćelija i ozdravljenje tijela.

Industrijska revolucija

Industrijska revolucija je prekretnica u razvoju civilizacije novog i savremenog doba. Kroz četiri industrijske revolucije, koje su se desile, svijet se u potpunosti promijenio. Mašine su zamijenile ruke, a kompjuteri mozak čovjekov. Četvrta industrijska revolucija spojila je tehnologije i izbrisala granice između fizičke, digitalne i biološke sfere.

Otkrivanje točka u Kini

Točak je promijenio čovjekov život i istoriju civilizacije. Njegova revolucija još uvijek traje, a simbolikom je vezan za perpertuum mobile, beskonačno kretanje.

Razvoj telekomunikacija

Aktivnosti telekomunikacije datiraju od davnih vremena i najčešće se objašnjavaju kao komunikacija sa ciljem razmjene informacija. Pomenuto je možda i najrazvijeni dio današnjice, ili sastav društva bez kojeg se svakodnevni život ne može zamisliti. Alexander Graham Bell je naučnik koji je prepoznatljiv po svom izumu prvog telefona, a kasnije i pronalasku kompanije Bell. Počevši od prenosa zvuka preko telefona, Bell je ostavio prostora za napredak budućim naraštajima ove struke, a za zbog života olakšao svakodnevnicu ljudi širom svijeta.

Otkriće penicilina

Slučajni pronalazak prirodnog antibiotika penicilina 1928. godine donio je revoluciju u medicini. Zbog svog ljekovitog dejstva na različite infektivne bolesti, spasio je živote mnogobrojnim ranjenim vojnicima tokom Drugog svjetskog rata, zbog čega je 1945. godine dodijeljena Nobelova nagrada bakteriologu Aleksandru Flemingu, biohemičaru Ernstu Borisu Čejnu i patologu Hauardu Volteru Floriju.

Dritanizacija je proces izgradnje klime kroz političko djelovanje u kojim se postižu dobre stvari za društvo, koje su ljudima prethodno bile gotovo nezamislive

Prva crnogorska štamparija

Štamparija Crnojevića ili Cetinjska štamparija je jedna od najstarijih ćiriličkih i slovenskih štamparija, odnosno južnoslovenska i prva crnogorska štamparija, koja je radila od 1493. do 1496. godine na Cetinju, pod upravom jeromonaha Makarija i pod pokroviteljstvom Đurđa Crnojevića, vladara Zete (1490-1496).

Prvi ustanak u Evropi

Trinaestojulski ustanak ili Ustanak u Crnoj Gori bio je najveći ustanak u okupiranoj Evropi 1941. godine. Počeo je 13. jula 1941, pod rukovodstvom Komunističke partije Jugoslavije i trajao je do polovine avgusta, kada je ugušen jakom italijanskom ofanzivom. Iako je planiran u mnogo manjoj meri, ustanak je od prvog dana dobio karakter opštenarodnog ustanka u kojem je učestvovalo preko 30.000 ljudi. Ustanici su razbili i zarobili do tada najveći okupatorski garnizon u porobljenoj Evropi, od oko 1.000 italijanskih vojnika i starješina.

Donešen ustav Crne Gore 2007. godine

Ustav Republike Crne Gore je najviši pravni akt Crne Gore. Usvojen je na sjednici Skupštine Crne Gore, koja je održana 19. oktobra 2007. godine, a proglašen je 22. oktobra 2007. godine. Stupanjem na snagu ovog ustava prestao je da važi dotadašnji Ustav Crne Gore iz 1992. godine. Novim ustavom, koji je bio donet nakon sticanja državne nezavisnosti (2006), Crna Gora je postavila osnovu za sveobuhvatnu reformu državnog zakonodavstva i preuređenje pravnog poretka. Donošenje ovog ustava bilo je praćeno brojnim političkim raspravama i sporovima, koji su se odnosili na zaštitu prava i regulisanje položaja srpskog naroda u Crnoj Gori.

EKO država - 1991.

Deklaracija o ekološkoj državi Crnoj Gori usvojena je na sjednici parlamenta koja je održana na otvorenom na Žabljaku 20. septembra 1991.

U deklaraciji je bilo definisano strateško opredeljenje te zemlje da usvaja i primenjuje najviše standarde i norme iz oblasti zaštite životne sredine, očuvanja prirode i ekonomskog razvoja na principima ekološki održivog sistema.

Podizanje zastave na East Riveru

Crnogorska zastava se zavijorila na Ist Riveru u Njujorku pred sjedištem Ujedinjenih nacija, nakon što je Generalna skupština odobrila prijem države Crne Gore u svjetsku organizaciju.

Nakon što je Savjet bezbjednosti odobrio kandidaturu Crne Gore za prijem u UN, Crna Gora je zvanično postala 192 država svijeta.

Proglašenje nezavisnosti Crne Gore

Referendum o nezavisnosti Crne Gore je bio referendum o državnoj nezavisnosti Republike Crne Gore. Održan je 21. maja 2006. godine. Prema zvaničnim rezultatima, većina građana koji su izašli na referendum opredelila se za nezavisnost Crne Gore. Od ukupno 484,718 građana sa pravom glasa, na referendum je izašlo 419,236 (86.49%). U prilog nezavisnosti se izjasnilo 230,711 građana, što je predstavljalo 47,5% u odnosu na ukupno biračko telo, odnosno 55,5% u odnosu na ukupan broj važećih glasova.

Promjena vlasti nakon 30 godina

Trideseti avgust 2020. godine nije toliko važan zbog odlaska sa vlasti korumpiranog režima koji je za trideset godina vlasti zlupotrijebio državu i uništio njenu privredu, prirodu i institucije. Važan je zato što su građani po prvi put u istoriji crnogorskog parlamentarizma smijenili vlast na izborima čime se suverenitet vratio u njihove ruke. Sada svako vjeruje da se vlast može smijeniti na izborima.

Crna Gora - članica NATO saveza

Pristupanjem Alijansi Crna Gora je, pored važne sigurnosne komponente, ušla u savez sa državama koje dijele iste demokratske vrijednosti. Time smo ne samo dobili sigurnost na trusnom području Zapadnog Balkana, već smo ubrzali proces reformi i demokratizacije koji se trenutno dešava u Crnoj Gori.

Ukidanje ropstva

Sam pojam ropstva definiše se kao zavisnost iliti pokornost o nekome ili nečemu, a temelji se na pravnoj, moralnoj i ideološkoj zamisli. U robovlasničkom sistemu, gospodar je lice koje upravlja životom i aktivnostima roba, zathtijevajući od istog totalnu predanost na svim životnim poljima. Takav odnos ostavlja roba lišenim ljudskih prava i sloboda, a najprije primarnim pravom na život i sopstvenu egzistenciju. Ovakav vid međuljudskih odnosa doveo je do izbijanja građanskog rata najprije u Sjedinjenim Američkim Državama, a za ishod je imao totalno ukidanje ropstva.

Demokratija u Grčkoj

Demokratija u antičkoj Grčkoj temelj je današnjeg sistema upravljanja. Suverenitet je u rukama građana čija većina donosi odluke o svim pitanjima i bira svoje predstavnike u vlasti.

Maradonin poznati gol rukom

Maradona je u narodu poznat kao slavni profesionalni fudbaler, a jedna utakmica je ostala kao posebno urezana u svijetu ovog sporta. Naime, na Svjetskom prvenstvu u Meksiku 1986. godine, Maradona je dao čuveni gol rukom. Taj značajni pogodak postigao je na utakmici protiv Engleske, a nešto kasnije je nazvan kao “Božija ruka”.

Prava žena

Ženska prava predstavljaju dugu borbu koja se odvijalala u više značajnijih pokreta iliti tri talasa feminizima. Naime, svaki od njih prožimao se zahjevima za pravima žena poput prava glasa, prava na rad i prava na obrazovanje. Kako literatura pokazuje, ovaj pokret bilježi začetak u 19. vijeku, a danas je ostao kao popularan pokret u borbi protiv savremenim problemima žena.

Regenerativna medicina

Regenerativna medicina predstavlja najsavremeniji način čovjekovog liječenja hroničnih bolesti, a ima za cilj pronalazak pronalazak načina izlječenja koje se ne mogu obaviti konvencionalnim metodama. Primjena matičnih ćelija omogućuje obnovu oštećenih ćelija i ozdravljenje tijela.

Industrijska revolucija

Industrijska revolucija je prekretnica u razvoju civilizacije novog i savremenog doba. Kroz četiri industrijske revolucije, koje su se desile, svijet se u potpunosti promijenio. Mašine su zamijenile ruke, a kompjuteri mozak čovjekov. Četvrta industrijska revolucija spojila je tehnologije i izbrisala granice između fizičke, digitalne i biološke sfere.

Otkrivanje točka u Kini

Točak je promijenio čovjekov život i istoriju civilizacije. Njegova revolucija još uvijek traje, a simbolikom je vezan za perpertuum mobile, beskonačno kretanje.

Razvoj telekomunikacija

Aktivnosti telekomunikacije datiraju od davnih vremena i najčešće se objašnjavaju kao komunikacija sa ciljem razmjene informacija. Pomenuto je možda i najrazvijeni dio današnjice, ili sastav društva bez kojeg se svakodnevni život ne može zamisliti. Alexander Graham Bell je naučnik koji je prepoznatljiv po svom izumu prvog telefona, a kasnije i pronalasku kompanije Bell. Počevši od prenosa zvuka preko telefona, Bell je ostavio prostora za napredak budućim naraštajima ove struke, a za zbog života olakšao svakodnevnicu ljudi širom svijeta.

Otkriće penicilina

Slučajni pronalazak prirodnog antibiotika penicilina 1928. godine donio je revoluciju u medicini. Zbog svog ljekovitog dejstva na različite infektivne bolesti, spasio je živote mnogobrojnim ranjenim vojnicima tokom Drugog svjetskog rata, zbog čega je 1945. godine dodijeljena Nobelova nagrada bakteriologu Aleksandru Flemingu, biohemičaru Ernstu Borisu Čejnu i patologu Hauardu Volteru Floriju.

Dritanizacija je proces izgradnje klime kroz političko djelovanje u kojim se postižu dobre stvari za društvo, koje su ljudima prethodno bile gotovo nezamislive

Prva crnogorska štamparija

Štamparija Crnojevića ili Cetinjska štamparija je jedna od najstarijih ćiriličkih i slovenskih štamparija, odnosno južnoslovenska i prva crnogorska štamparija, koja je radila od 1493. do 1496. godine na Cetinju, pod upravom jeromonaha Makarija i pod pokroviteljstvom Đurđa Crnojevića, vladara Zete (1490-1496).

Prvi ustanak u Evropi

Trinaestojulski ustanak ili Ustanak u Crnoj Gori bio je najveći ustanak u okupiranoj Evropi 1941. godine. Počeo je 13. jula 1941, pod rukovodstvom Komunističke partije Jugoslavije i trajao je do polovine avgusta, kada je ugušen jakom italijanskom ofanzivom. Iako je planiran u mnogo manjoj meri, ustanak je od prvog dana dobio karakter opštenarodnog ustanka u kojem je učestvovalo preko 30.000 ljudi. Ustanici su razbili i zarobili do tada najveći okupatorski garnizon u porobljenoj Evropi, od oko 1.000 italijanskih vojnika i starješina.

Donešen ustav Crne Gore 2007. godine

Ustav Republike Crne Gore je najviši pravni akt Crne Gore. Usvojen je na sjednici Skupštine Crne Gore, koja je održana 19. oktobra 2007. godine, a proglašen je 22. oktobra 2007. godine. Stupanjem na snagu ovog ustava prestao je da važi dotadašnji Ustav Crne Gore iz 1992. godine. Novim ustavom, koji je bio donet nakon sticanja državne nezavisnosti (2006), Crna Gora je postavila osnovu za sveobuhvatnu reformu državnog zakonodavstva i preuređenje pravnog poretka. Donošenje ovog ustava bilo je praćeno brojnim političkim raspravama i sporovima, koji su se odnosili na zaštitu prava i regulisanje položaja srpskog naroda u Crnoj Gori.

EKO država - 1991.

Deklaracija o ekološkoj državi Crnoj Gori usvojena je na sjednici parlamenta koja je održana na otvorenom na Žabljaku 20. septembra 1991.

U deklaraciji je bilo definisano strateško opredeljenje te zemlje da usvaja i primenjuje najviše standarde i norme iz oblasti zaštite životne sredine, očuvanja prirode i ekonomskog razvoja na principima ekološki održivog sistema.

Podizanje zastave na East Riveru

Crnogorska zastava se zavijorila na Ist Riveru u Njujorku pred sjedištem Ujedinjenih nacija, nakon što je Generalna skupština odobrila prijem države Crne Gore u svjetsku organizaciju.

Nakon što je Savjet bezbjednosti odobrio kandidaturu Crne Gore za prijem u UN, Crna Gora je zvanično postala 192 država svijeta.

Proglašenje nezavisnosti Crne Gore

Referendum o nezavisnosti Crne Gore je bio referendum o državnoj nezavisnosti Republike Crne Gore. Održan je 21. maja 2006. godine. Prema zvaničnim rezultatima, većina građana koji su izašli na referendum opredelila se za nezavisnost Crne Gore. Od ukupno 484,718 građana sa pravom glasa, na referendum je izašlo 419,236 (86.49%). U prilog nezavisnosti se izjasnilo 230,711 građana, što je predstavljalo 47,5% u odnosu na ukupno biračko telo, odnosno 55,5% u odnosu na ukupan broj važećih glasova.

Promjena vlasti nakon 30 godina

Trideseti avgust 2020. godine nije toliko važan zbog odlaska sa vlasti korumpiranog režima koji je za trideset godina vlasti zlupotrijebio državu i uništio njenu privredu, prirodu i institucije. Važan je zato što su građani po prvi put u istoriji crnogorskog parlamentarizma smijenili vlast na izborima čime se suverenitet vratio u njihove ruke. Sada svako vjeruje da se vlast može smijeniti na izborima.

Crna Gora - članica NATO saveza

Pristupanjem Alijansi Crna Gora je, pored važne sigurnosne komponente, ušla u savez sa državama koje dijele iste demokratske vrijednosti. Time smo ne samo dobili sigurnost na trusnom području Zapadnog Balkana, već smo ubrzali proces reformi i demokratizacije koji se trenutno dešava u Crnoj Gori.