Konstitutivna sjednica Savjeta za prava djeteta, 11.6.2021.

„Savjet za prava djeteta, kao jedan od prioriteta u radu Vlade, formiran je sa ciljem zaštite prava i kreiranja uslova za kvalitetan razvoj djece”. Savjet za prava djeteta, formiran na inicijativu potpredsjednika Vlade dr Dritana Abazovića, bavi se, između ostalog, koordinacijom zaštite i unaprjeđenjem prava djeteta u oblastima socijalne i dječje zaštite, zdravstvene zaštite, vaspitanja, obrazovanja i drugim oblastima od značaja za zaštitu prava i interesa djeteta, posebno u periodu ranog razvoja i adolescencije. Savjet se bavi i unapređenjem međuresornog i multidisciplinarnog pristupa u promociji, prevenciji i zaštiti prava djeteta.